Welkom!

Op 26 september 1956 werd onze vereniging opgericht. Aanvankelijk stonden we vooral bekend als vereniging van de 3 k’s (kaarten, kienen, keuvelen) onder de naam KBO HEB. Op 29 maart 2023 werd op onze Algemene Ledenvergadering ingestemd met de naamswijziging naar Senioren Netwerk Hilvarenbeek.

Wij bieden diverse activiteiten aan op gebied van sport en spel, educatie, reizen, muziek enz. Maar een belangrijke taak is weggelegd voor Belangenbehartiging. Senioren Netwerk Hilvarenbeek zet zich in om leden te informeren en te adviseren om zo tegemoet te komen aan de behoeften van ouderen in deze snel veranderende samenleving. Leden kunnen gebruik maken van onze eigen Onafhankelijke Cliëntondersteuners (OCO’s) en Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s). Blij zijn wij ook met de ruim 100 vrijwilligers die zich belangenloos inzetten op allerlei gebied; geweldig!

Senioren Netwerk Hilvarenbeek vindt het belangrijk om zich ook kenbaar te maken bij de groep jongere senioren. Ook voor deze groep kan het van belang zijn om zich in een vroeg stadium te laten informeren over waar zij in de toekomst zoal rekening mee zullen moeten houden. Wij zijn ons ervan bewust, dat senioren steeds langer door moeten blijven werken en er wordt aan gewerkt om voor deze doelgroep vaker themabijeenkomsten of lezingen op avonden te organiseren. Ideeën zijn altijd welkom.

Maandelijks geven we een nieuwsbrief uit, die bij de leden thuis wordt bezorgd. De digitale versie is terug te vinden op deze website.

Op 31 december 2022 telde onze vereniging 1076 leden. Afgelopen jaar meldden zich 32 nieuwe leden aan.

 

 

Neem rustig een kijkje op onze website. Houd onze nieuwsbrief en onze facebook pagina in de gaten!

 

Contactgegevens Secretaris Senioren Netwerk Hilvarenbeek:

Liesbeth Noordermeer

Vrijthof 6, 5081 CA Hilvarenbeek

Telefoon: 06 – 13 66 71 52

E-mail: secretaris@snhilvarenbeek.nl        

Facebook:  https://www.facebook.com/kbohilvarenbeek/

Wie zijn wij? 

Senioren Netwerk Hilvarenbeek is een organisatie van senioren uit Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van senioren met het doel om de sociale contacten te bevorderen. Daarmee wil onze vereniging het welzijn van senioren verhogen en hun participatie in de samenleving verbeteren.

Alles met als doel senioren actief betrokken te houden bij de gemeenschap.

Lid worden

Hoe kunt u lid worden van Senioren Netwerk Hilvarenbeek?

U kunt zich opgeven bij Ineke van Riel van de ledenadministratie, e-mailadres antine6@hotmail.com of bij een van de overige bestuursleden. Gegevens vindt u op de website bij Contact >> Bestuur.