Tot en met 2019 organiseerde KBO HEB ieder jaar een kerstviering die bestond uit een dienst van woord en gebed, een koffietafel en een loterij. Medewerking aan de dienst verleenden de R.K.Norbertus parochie en de Protestante Gemeente te Hilvarenbeek e.o. Vanwege corona moest het bestuur op zoek gaan naar een alternatief. Op alle ledenadressen werd vóór de feestdagen een kerstgroet met een attentie gebracht.

 

Contactpersoon:

Naam:      Cor Vennix

Adres:      Hoogbocht 7

5087 JC    Diessen

Telefoon:  013-5046155

e-mail:     cptvennix@gmail.com 

 

Waar :      Elckerlyc – Achter ‘t Raadhuis 2

Wanneer : Donderdagmiddag  en vrijdagmiddag voor Kerstmis

                (19-20 december)

Tijd :        13.30 – 17.30 uur