18 maart 2023

Welkom bij Senioren Netwerk Hilvarenbeek

Op 26 september 1956 werd onze vereniging opgericht. Aanvankelijk stonden we vooral bekend als vereniging van de 3 k’s (kaarten, kienen, keuvelen) onder de naam KBO HEB. Op 29 maart 2023 werd op onze Algemene Ledenvergadering ingestemd met de naamswijziging naar Senioren Netwerk Hilvarenbeek.

Wij bieden diverse activiteiten aan op gebied van sport en spel, educatie, reizen, muziek enz.  Maar een belangrijke taak is weggelegd voor Belangenbehartiging. Senioren Netwerk Hilvarenbeek zet zich in om leden te informeren en te adviseren om zo tegemoet te komen aan de behoeften van senioren in deze snel veranderende samenleving. Leden kunnen gebruik maken van onze eigen Onafhankelijke Cliëntondersteuners (OCO’s) en Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s). Blij zijn wij ook met de ruim 100 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten op allerlei gebied; geweldig!

Senioren Netwerk Hilvarenbeek vindt het belangrijk om zich ook kenbaar te maken bij de groep jongere senioren.  Ook voor deze groep kan het van belang zijn om zich in een vroeg stadium te laten informeren over waar zij in de toekomst zoal rekening mee zullen moeten houden. Wij zijn ons ervan bewust, dat senioren steeds langer door moeten blijven werken en er wordt aan gewerkt om voor deze doelgroep vaker themabijeenkomsten of lezingen op avonden te organiseren. Ideeën zijn altijd welkom.

Maandelijks geven we een nieuwsbrief uit, die bij de leden thuis wordt bezorgd. De digitale versie is terug te vinden op deze website.

Op 31 december 2022 telde onze vereniging 1076 leden. Afgelopen jaar meldden zich 32 nieuwe leden aan.

Neem rustig een kijkje op onze website.

Contactgegevens Secretaris Senioren Netwerk Hilvarenbeek:

Liesbeth Noordermeer

Vrijthof 6, 5081 CA Hilvarenbeek

Telefoon: 06 – 13 66 71 52

E-mail: secretaris@snhilvarenbeek.nl

Facebook:  https://www.facebook.com/kbohilvarenbeek/