19 april 2024

Welkom bij Senioren Netwerk Hilvarenbeek

Welkom!

Fijn dat u een kijkje neemt op de website van Senioren Netwerk Hilvarenbeek, de grootste vereniging van de gemeente Hilvarenbeek! Graag willen wij het een en ander met u delen. Niet iedereen heeft immers voor ogen waar onze vereniging zich mee bezighoudt en dat is veel, heel veel! SNH stond tot maart 2023 bekend onder de naam KBO HEB (Hilvarenbeek Esbeek Biest-Houtakker) en werd opgericht op 26 september 1956. 

Wij bieden diverse activiteiten aan op gebied van sport en spel, educatie, reizen, muziek enz. Maar een belangrijke taak is weggelegd voor Belangenbehartiging. Senioren Netwerk Hilvarenbeek zet zich in om leden te informeren en te adviseren om zo tegemoet te komen aan de behoeften van ouderen in deze snel veranderende samenleving. Leden kunnen gebruik maken van onze eigen Onafhankelijke Cliëntondersteuners (OCO’s) en Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s). Blij zijn wij ook met de ruim 60 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten op allerlei gebied; geweldig!

Senioren Netwerk Hilvarenbeek vindt het belangrijk om zich ook kenbaar te maken bij de groep jongere senioren. Ook voor deze groep kan het van belang zijn om zich in een vroeg stadium te laten informeren over waar zij in de toekomst zoal rekening mee zullen moeten houden. Wij zijn ons ervan bewust, dat senioren steeds langer door moeten blijven werken en er wordt aan gewerkt om voor deze doelgroep vaker themabijeenkomsten of lezingen op avonden te organiseren. Zo hebben wij in 2023 een Campagne Wonen georganiseerd, bestaande uit 4 druk bezochte avonden om senioren bewust te maken. Ook zetten wij ons in voor Valpreventie; vorig jaar hebben een dikke 100 senioren de cursus gevolgd, die gegeven werd door erkende fysiotherapeuten. De kosten werden volledig voor hen vergoed. In 2024 gaan wij hier weer mee door. Dit jaar zijn wij daarnaast gestart met het vervolg op de Campagne Toekomstig Wonen begint nu in de vorm van een pilot van zogenaamde Voorzorgcirkels op drie locaties. Via onze media stellen wij u met regelmaat op de hoogte. Steeds vaker werken wij samen met onze collega’s van Senioren Netwerk Diessen.

Maandelijks geven we een nieuwsbrief uit, die bij de leden thuis wordt bezorgd, tegelijk met het ONS magazine. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op deze website en ook kunnen leden sinds kort de ONS digitaal lezen. Het is ons streven om steeds meer te gaan digitaliseren.

Mogelijk heeft u nog tips, ideeën of vragen voor ons; laat het dan a.u.b. weten!

In 2023 hebben wij er maar liefst 125 leden bijgekregen!!! Natuurlijk ontkwamen wij ook niet aan afmeldingen vanwege overlijden (45), verhuizing (12) of anderszins (11), maar wij zijn erg trots op ons ledenaantal per 31 december 2023, zijnde 1134 leden.

Een grote vereniging vergt veel werk, niet enkel van bestuursleden, maar ook van diverse commissies en vrijwilligers. Door de toename van de werkzaamheden kunnen wij hulp goed gebruiken. Misschien heeft u interesse in een bestuursfunctie, of mogelijk wilt u meehelpen, maar dan liever voor een incidenteel project. Neem contact met ons op. Wij geloven in DE KRACHT VAN SAMEN.

Neem rustig een kijkje op onze website.

Contactgegevens Secretaris Senioren Netwerk Hilvarenbeek:

Liesbeth Noordermeer

Vrijthof 6, 5081 CA Hilvarenbeek

Telefoon: 06 – 13 66 71 52

E-mail: secretaris@snhilvarenbeek.nl

Facebook:  https://www.facebook.com/kbohilvarenbeek/